Darování vajíček je proces, při kterém plodná žena daruje vajíčko neboli oocyt jiné ženě, aby jí pomohla otěhotnět. V podstatě se jedná o součást asistované reprodukce. V České republice je darování vajíček naprosto legální. V následujících řádcích vám proto prozradíme, kdo se může stát dobrovolnou dárkyní i průběh hormonální stimulace, kterou je nezbytné před darováním jako takovým podstoupit.

Vajíčka odebere lékař. Poté dochází k oplodnění těchto vajíček v laboratoři a následnému přenesení embryí do dělohy příjemkyně. Uvedené metodě se říká IVF (in vitro fertilization), což je zjednodušeně řečeno mimotělní oplodnění. Velice často se některá embrya zmrazují, a to pro pozdější použití.

Dárcovství vajíček využívají ženy, které nemohou svá vajíčka použít z různých důvodů, například jim selhávají vaječníky, chtějí se vyhnout vrozeným anomáliím plodu anebo jsou už v pokročilejším věku.

Jak darování vajíček probíhá?

Každá žena si zaslouží být matkou, ovšem ne ke všem je příroda spravedlivá. Pokud chcete dát neplodným ženám šanci prožít jedno z nejkrásnějších období v životě a odnosit pod srdcem další život, můžete se pustit do darování vajíček.

Před samotným darováním je nezbytná hormonální stimulace. Dárkyně užívají léky, které zastaví normální menstruační cyklus, přičemž se mohou objevit i nějaké nežádoucí účinky, jako jsou návaly horka, bolesti hlavy a únava.

Dárkyně vajíček tedy užívá léky, které stimulují vaječníky k produkci několika vajíček najednou (hyperstimulace). Dárkyně si léky aplikují samy injekčně, a to buď pod kůži, nebo do svalu. Není to nic těžkého. U některých žen se objevují malé modřiny v místě vpichu, změny nálad i vyšší citlivost prsou. Ve vzácných případech se může u ženy vyvinout závažnější ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS), k čemuž dochází v okamžiku, kdy se ve vaječnících vytvoří příliš mnoho vajíček. V takovém případě může dojít i k hospitalizaci.

V průběhu celého cyklu darování vajíček je dárkyně kontrolována. Podstupuje ultrazvuková vyšetření, čímž lékař kontroluje reakci na podávané léky.

Odebrání vajíček

Poslední injekci si dárkyně aplikuje zhruba 36 hodin před zákrokem. Lékař poté provede transvaginální aspiraci vaječníků, aby odebral vajíčka. Do pochvy tedy vloží ultrazvukovou sondu a pomocí jehly odsaje vajíčko z každého folikulu. Zákrok trvá asi 30 minut a provádí se v celkové narkóze.

Jelikož se jedná o drobný zákrok, nemusí dárkyně vajíček zůstávat přes noc na klinice, ale po dvou hodinách může jít domů.

Režim po darování vajíček

Lékaři doporučují po darování vajíček odpočinek od náročných fyzických aktivit. Zatímco některé ženy potřebují několik dnů na zotavení, jiné se vrátí k běžným činnostem už následující den, takže je to individuální.

Existují nějaká rizika a vedlejší účinky?

Rizika dárcovství vajíček jsou relativně nízká. U dárkyň se používají stejné metody a léky jako u žen, které používají v procesu IVF vlastní vajíčka.

U některých žen může dojít ke krvácení v okamžiku, kdy lékař píchne jehlu do vaječníku. Ve vzácných případech může dojít k poškození střeva, močového měchýře a blízkých krevních cév. Vážné poškození či závažné krvácení jsou však nepravděpodobné.

Po odebrání vajíček může nastat infekce, na což se potom předepisují antibiotika. Léky, které jsou předepisovány na podporu ovulace u dárkyní, někdy způsobují OHSS. Syndrom může být mírný, střední, nebo závažný. Ve všech případech je však nezbytné poradit se s lékařem.

Kdo se může stát dárkyní vajíček?

Dárkyní vajíček se nemůže stát každá žena, neboť se zohledňuje hned několik faktorů. Obecně se do programu dárcovství mohou přihlásit ženy do 32 let (záleží však na konkrétní klinice). Ženy do tohoto věku lépe reagují na léky na plodnost a mají vyšší kvalitu i množství vajíček. Klinika hodnotí i podrobnou rodinnou anamnézu.

Dárkyní se může stát jen žena, která nemá:

  • onemocnění HIV či hepatitidu C,
  • vysoké riziko genetických onemocnění.

Kliniky dárkyním vyplácí jako náhradu ušlých výdajů spojené s darováním jednorázově 28 000 korun, a to po úspěšně provedeném odběru. Uvedenou částku obdržíte ihned po odběru vajíček před odchodem domů.

Zdroj: https://www.ferticare.eu/cz/https://www.ferticareznojmo.cz/https://www.darkynenadeje.cz/