Rok 2020 se do dějin zapíše jako doba koronavirová. Přestože Česko zatím epidemii onemocnění bez větších problémů zvládá, mediální hysterie zaútočila a nadělala škody daleko větší, než nemoc sama. Lidé se začali bát a v mnoha případech svou paniku jen horko těžko zvládají.

Žádnou výjimkou nejsou případy, kdy lidé stále odmítají vycházet z domu, nechtějí se setkávat s příbuznými a vytvořili si v hlavě problém, který bez odborné pomoci patrně neodezní. Úzkostnou ataku, deprese a sociální odloučení dokáže řešit terapie online. Její obrovská výhoda spočívá v tom, že poškozený nikam nemusí, nikdo ho nenutí k jakékoliv interakci a terapie probíhá v bezpečí jeho domova pomocí IT technologií.

Bezpečí především

Terapeut klienta nejdříve kontaktuje telefonicky a domluví se s ním na formě online hovoru. Využívá velmi často volání přes messenger, whatsapp, skype, či další platformy. Videohovor je přínosný v tom, že je zachován oční kontakt, nonverbální komunikace i gestika. Terapeut i klient se vzájemně vidí, což vzbuzuje tolik potřebný pocit důvěry. Komunikace „face to face“ na dálku má přitom bezpečnostní prvky, kdy má klient jistotu, že se nemůže nakazit. Psychologická pomoc tak přichází v okamžiku, kdy se pacient paradoxně uklidní, že nemusí ani na krok.

Vědecké výsledky

Kognitivně behaviorální terapie formou online obrazového rozhovoru vykazuje zcela srovnatelné a u úzkostných poruch dokonce lepší výsledky, než terapie osobní. Odborníci využívají takzvanou léčebnou psychoterapii. Léčebná psychoterapie je přímo cílená zaměřena na boj s určitou obtíží psychiatrického charakteru, jako jsou deprese, úzkostné poruchy, stresové poruchy, závislostní poruchy nebo i některé poruchy osobnosti.

Cílem léčby je posílit člověka v jeho obtížné životní situaci tak, aby mohl opět prožívat svobodný, plnohodnotný život a na koronavirové období jednou vzpomínat jen s úsměvem a nostalgií.

Společně to zvládneme!