V poslední době jsme z médií často slýchávali, že je na čase začít úročit své peníze a nenechávat je jen tak ležet ladem na běžných účtech. Neustále rostoucí inflace je totiž silně znehodnocuje a ani spořící účty už nedokážou tento nárůst pokrýt. Navrhovaným řešením, jak zhodnotit své volné finanční prostředky, jsou často státní dluhopisy. Jejich nevýhodou však je relativně nízký úrok a hlavně dlouhá doba, než z nich získáte peníze zpět. Proto se do hledáčku investorů stále častěji dostávají firemní neboli korporátní dluhopisy, které slibují jedinečné zhodnocení. Jedná se opravdu o investice budoucnosti?

Jak fungují korporátní dluhopisy?

Firemní dluhopisy se ve své podstatě neliší od těch státních – emitent, tedy společnost, které půjčíte finanční zdroje podložené cennými papíry na jasně stanovenou dobu a za smluvený úrok se zaváže zaplatit vám každý rok úrok z dluhopisu, takzvaný kupón. V praxi se můžete setkat s nabídkou různých druhů dluhopisů, ať už mluvíme o dluhopisech krátkodobých (se splatností kratší než jeden rok), střednědobých (splatnost 1-5 let) a dlouhodobých (splatnost více než 10 let), nebo pak dluhopisech bez data splatnosti, které se nazývají věcné dluhopisy a nemají jasně danou splatnost – úročení se tedy vyplácí trvale. Nabízené zúročení je tak tedy odvislé od daného emitenta a pohybuje se od 4 procent výše. Například firma Uniprospe.eu nabízí dluhopisy splatné na konci roku 2022 a garantuje výnos 9,5 procenta, takže se vám vaše investice vrátí v krátkém čase a s velmi dobrým ziskem.

Na co si dát pozor?

Pokud se rozhodnete investovat do firemních dluhopisů, vždy předem zvažte různé možnosti a především si důkladně prověřte emitenta. Již zmíněné Uniprospe je zárukou fungujícího byznysu, jelikož je to firma, která se zabývá likvidací odpadního polymeru ze starých pneumatik, při které získává cenné druhotné suroviny. Získané peníze z dluhopisů využije Uniprospe.eu na nákup a implementaci zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách. Pokud se tedy rozhodnete pro její dluhopisy, získáte kromě vysokého zhodnocení i dobrý pocit, že jste udělali něco pozitivního pro naše životní prostředí.

Korporátní dluhopisy jsou tedy skvělou příležitostí, jak při správně zvoleném emitentovi zúročit své peníze a získat své zhodnocené peníze zpět v krátkém časovém horizontu. Však kde jinde vás čeká zhodnocení blížící se až k deseti procentům…