Přestože nové statistiky ukazují, že rozvodovost v ČR klesá, stále u nás končí rozvodem téměř polovina manželství. Manželé, kteří se chtějí rozvést či se již rozvedli, čelí výzvě vypořádání společného jmění manželů neboli SJM. Do SJM spadá veškerý majetek, který oba partneři během trvání manželství nashromáždili. Výjimku tvoří pouze věci a peníze, které jeden z manželů prokazatelně nabyl například darováním či dědictvím, či je pořídil za peníze z daru či dědictví, popřípadě je vlastnil ještě před svatbou. Do SJM nespadají také věci osobní potřeby, které užívá výhradně jeden z manželů, například elektrický kartáček na zuby a podobně.

Nedohodnou-li se manželé jinak, lze předpokládat, že se SJM bude vypořádávat napůl. V tomto případě totiž nezáleží na tom, jestli některý z partnerů během manželství úspěšně podnikal a přinášel tak do domácnosti víc peněz, zatímco druhý vydělával podstatně méně nebo byl například v domácnosti.

Rozdělit si musíte i dluhy

Součástí SJM jsou i dluhy, přičemž podíly jsou rovněž stejné. Výjimku tvoří pouze dluhy, které si některý z manželů pořídil bez vědomí druhého, kromě případů kdy šlo o zajištění každodenních potřeb rodiny. Do SJM nespadají také dluhy na daních i pokutách jednoho z manželů. Máte-li však hypotéku či spotřebitelský úvěr, rozvodem se dluhů nezbavíte.

Rozdělení SJM začněte řešit již během rozvodu

Výhodou je, pokud SJM a rozvod vyřešíte během jednoho soudního řízení. V takovém případě je potřeba soudu doručit dohodu s ověřenými podpisy obou manželů, ve které jasně stanovíte, co komu po rozvodu zůstane. Pokud se během rozvodu nedohodnete, máte čas si ještě tři roky po rozvodu rozmýšlet, zda na manžela podáte žalobu na vypořádání SJM.

Pokud však k vypořádání SJM nedojde ani v této tříleté lhůtě, SJM se dělí automaticky na základě takzvané zákonné domněnky. Hmotné movité věci se stanou výlučným vlastnictvím toho, který je pro své potřeby, své rodiny či rodinné domácnosti užívá. Ostatní hmotné movité i nemovité věci jsou ve spoluvlastnictví obou manželů, přičemž podíly (ex)manželů jsou stejné.

Doporučujeme se na rozdělení majetku proto dohodnout včas.