Perština je jazykem, který není v našich končinách zcela běžným, přesto je kurz perštiny stále vyhledávanějším jazykovým kurzem. Ti, kteří se rozhodnou jej navštěvovat, totiž moc dobře vědí, jaké výhody jim může přinést. Tímto indoevropským jazykem hovoří přibližně sto milionů obyvatel, a to v zemích, které mohou nabídnout kromě krásné přírody, zajímavých historických památek, chutné kuchyně a pohostinných obyvatel také spoustu obchodních příležitostí.

Velké množství dialektů

Začnete-li navštěvovat kurz perštiny neboli fársí, dozvíte se, že se persky domluvíte v Íránu, Afganistánu, Tádžikistánu a také v různých částech Ruska, Iráku či Uzbekistánu. Perština má spoustu dialektů, z nichž nejznámější je darí v Afganistánu či tádžikí v Tádžikistánu, ale vesměs si jsou tyto dialekty hodně podobné. V kurzu perštiny se ale budete samozřejmě učit spisovnou perštinu, a přesvědčíte se o tom, že je právem považována za nejkrásnější a nejmelodičtější jazyk.

Perština není arabština

Velmi často se perština zaměňuje s arabštinou. Nicméně v kurzu arabštiny se persky opravdu nenaučíte. Perština sice používá písmo podobné arabštině, ale má více znaků a s arabštinou není nijak příbuzná. Najdeme mezi nimi i podobná slova, ale jejich gramatika je zcela odlišná a persky hovořící člověk se s arabsky hovořícím nedomluví.

Zpět do Perské říše

Perština má svůj původ v dobách Perské říše, kde byla úředním jazykem, a k jejímu zápisu bylo používáno klínové písmo. Nejstarší záznamy psané starou perštinou pocházejí už ze 6. století před naším letopočtem, podle některých výzkumů je však tento jazyk možná ještě starší.

Zleva doprava

Kromě písma, které se budete muset v kurzu perštiny naučit, si také budete muset zvyknout na to, že zápis písma a jeho čtení je opačné než u našeho, a to zprava doleva.

Jednoduchá gramatika

Byť písmo působí velmi složitě a zpočátku s ním budete v kurzu perštiny pravděpodobně trochu bojovat, gramatika je naopak poměrně jednoduchá a hlavně pravidelná. Perština nerozlišuje malá a velká písmena ani rody. Větu sestavíte jednoduše tak, že vedle sebe poskládáte podmět, předmět a sloveso, a třeba čas je pouze přítomný, minulý a budoucí.

Správně zvolený a kvalitní kurz perštiny vás se všemi těmito zákonitostmi do detailů seznámí a otevře vám cestu nejen ke krásnému jazyku s bohatou literární tradicí, ale také k zajímavé historii a kultuře, nádherné přírodě a třeba i obchodním příležitostem. Naučíte-li se persky, otevře se vám spousta nových možností.